Rönnhults Missionshus


Ett Guds hus i över hundra år!
SKROLLA NER

Svenska Alliansmissionen växte fram ur 1800-talets stora väckelserörelse. Många lokala församlingar bildades främst i och kring Jönköpings län. Gården Rönnhult i Fryele skänkte 1916 marken där missionshuset ligger.

Tillsammans med närliggande församlingar inom Svenska Alliansmissionen uppfördes Rönnhults Missionshus strax sydväst om Fryele kyrkby. Församlingarna hade oftast inte stora resurser och man förlitade sig på ideella krafter. Därför är missionshusen i regel enkla hus med en större mötessal, kök och farstu.

Interiören i Rönnhults Missionshus var länge omålad då färg var dyrt. Även fasaden var från början omålad men den målades efter några år. I slutet av 1920-talet gjordes det nuvarande fina imitationsmåleriet i björkådring av stora salen och bänkarna.

Med tiden blev medlemmarna allt färre och mot slutet av 1900-talet lades församlingen ned. Gården Rönnhults ägare, Olle & Kerstin Andersson, återlöste då marken och missionshuset.

Jönköpings Läns Museum uppmärksammade så småningom Rönnhults Missionshus och såg ett stort värde i att bevara det i ursprungligt skick. Museet och dess konservatorer har varit en god hjälp i att restaurera missionshuset. Arbetet påbörjades 2015 och i juli 2023 återinvigdes Rönnhults Missionshus.

Sedan juni 2024 har familjen Andersson generöst upplåtit Rönnhults Missionshus till föreningen Bönebergets bönesamlingar.

  Stora salen i Rönnhults Missionshus har noggrant restaurerats i samarbete med Jönköpings Läns Museum och dess konservatorer.

  Rönnhults Missionshus ligger naturskönt i landskapet strax sydväst om Fryele kyrkby utanför Värnamo.