Bön för Sverige


Vi ber till Gud för vårt land och folk.
SKROLLA NER

I vår oroliga tid är bönen viktigare än någonsin. Vårt land behöver få uppleva en verklig folkväckelse. Vi sträcker oss mot Gud och ber att Hans kärlek ska förvandla vårt land och folk. För mitt i mörkret lyser hoppet klart - Jesus har segrat över det onda!

Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

2 Krönikeboken 7:14

Bön


Himmelske Fader, se i nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser, att vi är i största fara. Därför ber vi Dig; Herre, hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss från syndens och laglöshetens vägar, som leder vårt land till undergång.

Herre Jesus Kristus, utan Dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna, som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmer vi oss av Din seger över ondskans andemakter, vilkas påverkan man varje dag ser i offentligheten i ord och bild. Herre, Du har på Golgata kors övervunnit mörkrets makter. De måste ge vika även idag, eftersom vi upphöjer Ditt namn över dem. Detta tror vi på, ty Du kan även i vår tid beskydda människor för satanisk villfarelse. Herre, förbarma Dig över oss!

Hjälp oss genom Din Helige Ande att i vårt eget liv strida mot synden och vara ståndaktiga ända till slutet. Gör oss till ett tecken på Din frigörande nåd. Fyll oss med Din kärlek så att vi håller Dina bud. Må Din kärlek vara den kraft i oss, som övervinner mörkrets makter över vårt folk.

Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i Dig, det tror vi på. Förbarma Dig över oss. Amen.

BÖN AV FINLANDS PRESIDENT, KYÖSTI KALLIO, 6.12 1939.

Sverigebönen


Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala och lokala samordnare samt samordnare för de 7 samhällspelarna (Guds församling, Politiker och myndigheter, Familjen, Media, Utbildning, Näringsliv och arbetsplatser, Kultur och idrottsvärlden).

Sverigebönens vision är:

Varje år arrangerar Sverigebönen Nationaldagsbön på Sveriges Nationaldag 6 juni. Böneberget samarbetar med Sverigebönen och arrangerar sedan 2011 Nationaldagsbön i vårt närområde.

Klicka här för att gå till Sverigebönens hemsida!